Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr
Proizvođač: ARK

Štapići za računanje ARK P24/288

Šifra: 237211-EC

Didaktičke igre koje su važne za razvoj i učenje djeteta


Pomoću ovih štapića u boji djeca mogu učiti zbrajanje i oduzimanje, jer odmah vide da li su dobro izračunali. Ovi štapići izvrsna su pomoć u učenju matematike te se mogu koristiti kod kuće ili u školi.
 
Značajke: 
  • različite boje 
  • materijal plastika