Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Smiley

SMILEY – jedan je od najprepoznatljivijih brandova na svijetu kreiran 1971. godine. Logo se u početku koristio za označavanje pozitivnih vijesti u Francuskim novinama " France Soir ". Danas brand uživa svijetski uspjeh u više od 100 zemalja, a u ponudi Eurocoma može se pronaći školska oprema i pribor sa popularnim znakom Smiley-a.

1