Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Set kuhinjski Pro

Mogućnost dotiska i štika.


Set 3/1 - pregača, rukavica i podmetač
Pamuk
34 x 22 x 5 cm

P1/20