Proizvodnja - Eurocom
Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Proizvodnja

Tempere

Tempera je visokopigmentirana boja nastala miješanjem pigmenata i veziva. Boja se pri upotrebi razrjeđuje s vodom, te se kistom nanosi na podlogu, čime se dobiva jednolični namaz dobre pokrivnosti. Temperom se može slikati na raznim podlogama: na drvetu, papiru, staklu, platnu.

Naše tempere pakirane su u aluminijske tube zapremnine 7,5; 12 i 18 ml, a bijela koja se najviše koristi i u zapremnini od 25 i 35 ml. Za potrebe vrtića tempere pakiramo u PET boce od jedne litre.

Ljepila

Eurocom proizvodi nekoliko grupa ljepila:
•    Škrobno ljepilo (ljepilo za papir) visoke kvalitete za lijpeljenje svih vrsta papira i kolaža. Osnovna sirovina za izradu je škrob  koji uz dodatak mirisa gorkog badema  čini Karbon ljepilo prepoznatljivo već više od pola stoljeća
Pakirano je u aluminijske tube od 25 g, 35 g, čašicu od 100 g, te za potrebe vrtića ili proizvodnje kanticu od 1 kg
•    Univerzalno ljepilo namijenjeno za lijepljenje raznih vrsta materijala kao što su papir, koža, guma, metal. Prigodno je za školu kao i za hobi.
•    Ljepilo za drvo namijenjeno je za lijepljenje svih vrsta drveta. Izrađeno je na bazi vodene disperzije sintetičkih polimeta – polivinilacetata. Pakira se u pakiranja od 100g , 600g i 1 kg
•    Eurokol ljepilo namijenjeno je za lijepljenje svih vrsta papira  i ljepinki kao i za kaširanje. Pogodno je za upotrebu u školi, za hobi  kao i u proizvodnji kartonske ambalaže. Proizvodi se u pakiranjima od 1 i 20 kg kao i u bočici od 100 g za tehniku decoupage.

Tuš

Tuš se proizvodi od prirodnih smola i ostavlja intenzivan trag na papiru. Brzo se suši. Postojan je na svjetlo, vodu i brisanje. Puni se u bočice od 20 ml. Koristi  se uz upotrebu pera ili drvca kojim se nanosi na papir.

Prilagođen je  potrebama u edukaciji likovnog obrazovanja u predškolskom odgoju i školama i svakodnevno se usklađuju s ekološkom orjentacijom za široki spektar primjene.


Svi proizvodi koje proizvodimo zadovoljavaju visoke zdravstvene norme i propise preme europskoj normi EN 71 čime su potpuno neškodljivi i sigurni za dječje zdravlje.