Prijem robe i skladište - Eurocom
Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Prijem robe i skladište

 

Obavijest dobavljačima

Radno vrijeme prijema robe u skladištu je od 9.30 do 14:30 h. 

Molimo, poštujte radno vrijeme prijema robe, jer izvan radnog vremena Vas nećemo moći primiti na istovar!

 

Stojimo Vam na raspolaganju sa sva dodatna pitanja.

Kontaktirajte nas!