Pravilnik o darivanju - Eurocom
Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Pravilnik o darivanju

Pravila nagradnog natječaja:

Članak 1 (Priređivač)

Priređivač nagradne igre je Eurocom d.o.o., Pod Bregom 8, 10255 Donji Stupnik, OIB: 61781931283.

Članak 2 (Svrha nagradnog natječaja)

Svrha nagradne igre je jačanje povezanosti s korisnicima putem društvenih medija u svrhu promidžbe hrvatskog brenda i proizvođača likovnog pribora – Eurocom Hrvatska.

Članak 3 (Naziv i trajanje)

Nagradna igra priređuje se pod nazivom „Uskršnji Giveaway“ u trajanju od 31.03.2023. do 09.04.2023. do 23:59.

Članak 4 (Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju)

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju, potrebno je društvenim mrežama označiti 'Like' na nagradni post, označiti minimalno jednu osobu u komentarima, te podijeliti objavu na svoj story kroz Instagram i Facebook najkasnije do 09.04.2023. do 23:59 sati.

Pobjednik će se odabrati kroz random generator aplikaciju.

Nakon objave dobitnika 10.04.2023. potrebno je da dobitnik dostavi osnovne osobne podatke: ime i prezime, adresu prebivališta, broj mobitela i e-mail adresu putem direktne poruke na Instagram profil Eurocom Hrvatska ili putem e-maila na adresu: marketing@eurocom.hr

U nagradnom natječaju pravo sudjelovanja imaju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su korisnici društvenih mreža Instagram i Facebook, te pratitelji stranice Eurocom Hrvatska, osim djelatnika Karbona-a te članova njihove uže obitelji.  Unosi koji su nekompletni ili na bilo koji način neadekvatni neće ući u bazu za odabir dobitnika. Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave.

Članak 5 (Nagradni fond)

Nagrada uključuje Milan ruksak mint boje.

Članak 6 (Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira)

Odabir dobitnika nagrade održat će se 10.4.2023. godine kroz random generator odabir.

Članak 7 (Objava rezultata)

Rezultati nagradnog natječaja biti objavljeni 10.04.2023. u 10:00 sati na IG i FB stranicama Eurocom Hrvatska.  

Članak 8 (Način i rok preuzimanja nagrada)

Nakon objave dobitnika potrebno je da isti dostavi osnovne osobne podatke: ime i prezime, adresu prebivališta, broj mobitela i e-mail adresu putem direktne poruke na Instagram profil Eurocom Hrvatska ili putem e-maila na adresu: marketing@eurocom.hr

Ako se dobitnici prethodno opisanih nagrada ne jave Priređivaču 72 sata od postavljanja obavijesti o osvojenoj nagradi, gube pravo na nagradu. Nagrada se zatim dodjeljuje sljedećem odabranom i tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 72 sata.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Članak 9 (Upoznavanje sudionika s pravilima natječaja)

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 31.03.2023. na IG i FB profilu Eurocom Hrvatska

Članak 10 (Rješavanje spora)

U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradnog natječaja “Uskršnje darivanje ” nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 11 (Pravila nagradnog natječaja)

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja. Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti na društvenim stranicama Eurocom Hrvatska, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja nagradnog natječaja.

Članak (Mogućnost prekida nagradne igre)

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti, izbjeći ili predvidjeti.

Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Instagram stranici: https://www.instagram.com/eurocomhrvatska/ Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Članak (Zaštita osobnih podataka)

Prijavom u ovaj nagradni natječaj sudionici daju izričitu i nedvojbenu privolu Organizatoru kao voditelju obrade zbirke osobnih podataka da osobne podatke iz članka 4. stavka 2 koje su sudionici pružili koristi isključivo u svrhu utvrđenja identiteta nagrađenog sudionika i predaje/uručenja nagrade, kao i da se ti podaci koriste i procesuiraju isključivo u svrhu provedbe nagradnog natječaja. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Sudjelujući u natječaju, sudionici prihvaćaju i odobravaju da se podaci koje javno pruže, nakon okončanja nagradnog natječaja pa do uništavanja istih, koriste od strane organizatora isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti organizatora.

Sudionici ovoga nagradnog natječaja sudjelovanjem potvrđuju i da su upoznati od strane Organizatora o svojim pravima i to na:

-pravu na povlačenje privole za obradu svojih podataka jednostavnom obaviješću organizatoru na bilo koji od dostupnih kontakata organizatora, bez da takvo povlačenje privole utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je povučena

- pravu na pristup svojim osobnim podacima i traženje njihova ispravka ili brisanja

-pravu na podnošenje prigovora na obradu podataka sudionika Agenciji za zaštitu osobnih podataka

-pravo na protivljenje da se osobni podaci koriste za potrebe izravnog marketinga

-pravo dobiti od organizatora kao voditelja obrade zbirke podataka potvrdu obrađuju li se osobni podaci sudionika te pristup tim podacima.

Organizator kao Voditelj obrade zbirke osobnih podataka te Administrator Facebook stranice/aplikacije u kojoj se provodi natječaj, rukovat će podacima sudionika prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka.

Davanje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno i prepušteno je volji potencijalnih sudionika koji ispunjavaju uvjete iz članka 4 stavke 3 i koji prihvaćanjem ovim Pravila sudjeluju u nagradnom natječaju.

Organizator kao voditelj obrade zbirke podataka je prilikom donošenja ovih pravila uzeo u obzir potrebne mjere radi zaštite podataka te je upravo u tu svrhu određeno da sudionici mogu sudjelovati pod svojim ''nazivom-pseudonimom'' kojim se koriste na javnom Facebook profilu dok će točne osobne podatke pružiti samo pobjednici natječaja i to u tajnoj korespondenciji s organizatorom i to samo u svrhu ranije navedenu na što svi sudionici samim sudjelovanjem daju jasnu privolu.

Organizator jamči da osobne podatke koji mu budu dostavljeni u ovdje propisanu svrhu neće davati trećim osoba te da te podatke neće koristiti niti u koju drugu svrhu osim onu ovdje navedenu na koje su sudionici i dali privolu.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Zagreb, 31.03..2023. g. EUROCOM d.o.o., Pod bregom 8, 10255 Donji Stupnik