Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Pravila nagradne igre Predstavi svoj kraj

Pravila nagradne igre Predstavi svoj kraj

Dragi Ethnoljupci, krećemo sa Ethno Croatia nagradnom igrom!

Članak 1 (Priređivač)

Priređivač nagradne igre je Eurocom d.o.o., Pod Bregom 8, 10255 Donji Stupnik, OIB: 61781931283

Članak 2 (Svrha, cilj)

Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbe branda Ethno Croatia, te nagrađivanje najsretnijih dobitnika

Članak 3 (Naziv i trajanje)

Nagradna igra priređuje se pod nazivom „Predstavi svoj kraj“ u trajanju od 20.09.2018. do 04.10.2018. (14 dana)

Članak 4 (Pravila nagradne igre)

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani republike Hrvatske sa mjestom boravka u republici Hrvatskoj. Maloljetnici imaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju zaposlenici Eurocom d.o.o. Također, pravo nemaju srodnici navedenih osoba (roditelji, supružnici, djeca, braće, sestre, izvanbračni drugovi).

Prijavljivanje sudionika u nagradnoj igri putem Facebooka obavlja se na način da se uspostavi pisana komunikacija između sudionika i Priređivača. Svi sudionici moraju napisati u jednoj rečenici nešto o kraju iz kojeg dolaze na temu slijedećih tradicijskih vrijednosti: Odijevanje, govor, običaji. Sudionici svoje prijave moraju pisati u komentare od objave nagradne igre na službenoj Facebook stranici branda Ethno Croatia. Nakon isteka nagradne igre sva 3 dobitnika se odabiru nasumičnim odabirom.

Članak 5 (Iznos fonda)

Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond od: 800,97 kn i to :

PRVA NAGRADA (fond nagrade iznosi 365,23 kn)

 • Pregača 156,13 kn
 • Kuharica 49,90 kn
 • Upaljač Exclusive Jet 29,90 kn
 • Gel olovka Pentel Energel Tradio 29,90 kn
 • Rokovnik medijapan 175 x 240 mm 79,90 kn
 • Ukrasna vrećica velika 26 x 32,4 x 12,7 cm 19,50 kn

 

DRUGA NAGRADA (fond nagrada iznosi 256,72 kn)

 • Majica u limenom pakiranju 107,38 kn
 • Prirodni sapun 32,90 kn
 • Upaljač Festival 8,74 kn
 • Gel olovka Pentel Energel Tradio 29,90 kn
 • Rokovnik medijapan 130 x 185 mm 64,90 kn
 • Ukrasna vrećica duguljasta 30,5 x 25 x 8 cm 12,90 kn

 

TREĆA NAGRADA (fond nagrada iznosi 179,02 kn)

 • Kuhinjska krpa 43,63 kn
 • Mirisna svijeća 24,90 kn
 • Upaljač Festival 8,79 kn
 • Gel olovka Pentel Energel Tradio 29,90 kn
 • Rokovnik s magnetnim zatvaranjem 59,90 kn
 • Ukrasna vrećica srednja 17,8 x 22,9 x 9,8 cm 11,90 kn
Priređivač je obvezan uplatiti Crvenom križu Republike Hrvatske iznos sukladan Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (čl. 17.) i Zakonu o igrama na sreću (čl. 69. st. 8.).

 

Članak 6 (Izvlačenje dobitnika)

Izvlačenje dobitnika nagrade održat će se 05. Listopada 2018. godine u 10:00 sati u službenom sjedištu Priređivača pod uz nazočnosti tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava. U izvlačenju će sudjelovati sve valjane prijave.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Ukoliko se izvuče osoba koja je već dobitnik/ica, izvlačenje će se nastaviti sve dok se ne izvuče osoba koja nije osvojila niti jednu nagradu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Imena dobitnika bit će objavljena u roku od 3 dana od izvlačenja na internetskoj stranici (https://www.eurocom.hr) i Facebook stranici (https://www.facebook.com/ethnocroatiabrand)

Članak 7 (Preuzimanje nagrade)

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 30 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. U slučaju mjesta prebivanja van Zagrebačke županije i grada Zagreba dobitniku/ici nagradna će biti dostavljena na kućnu adresu od strane Priređivača. Ako se dobtinici ne jave do isteka navedenog roka Priređivač će nagradu dodijeliti slijedećem dobitniku.

Ako dobitnici ne podignu nagradu u navedenom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 8 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu

Članak 8 (Ostale uredbe)

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.eurocom.hr i Facebook stranici https://www.facebook.com/ethnocroatiabrand. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 9 (Objava pravila)

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.eurocom.hr prije početka nagradne igre.

Članak 10 (Rješavanje pritužbi i valjanost pravila)

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Članak 11 (korištenje osobnih podataka)

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem putem Facebooka očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.