Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Popis kalkulatora iz Eurocom asortimana koji se smiju koristiti na državnoj maturi

Popis kalkulatora iz Eurocom asortimana koji se smiju koristiti na državnoj maturi

Preporučamo najnovije Casio kalkulatore

Na ispitima državne mature maturanti mogu koristiti sljedeće kalkulatore:

Izvor: https://www.ncvvo.hr/ 

 

Preporučamo najnovije modele Casio kalkulatora:

  1. Casio FX 991 EX Classwiz
  2. Casio FX 85 EX Classwiz
  3. Casio FX 350 EX Classwiz

Ponudu najnovijih kalkulatora pogledajte OVDJE!

 

U ponudi su također i modeli Casio ES plus:

  1. Casio FX 991 ES Plus
  2. Casio FX 85 ES Plus
  3. Casio FX 82 ES Plus
  4. Casio FX 350 ES Plus

Ponudu Casio ES Plus modela pogledajte OVDJE!