Politika privatnosti - Eurocom
Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Politika privatnosti

 


Uvodne odredbe


Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) te sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) trgovačko društvo EUROCOM d.o.o., sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Pod bregom 8, Donji Stupnik, OIB: 61781931283 (u daljnjem tekstu: Društvo), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti korisnika usluga i kupaca.

Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka propisanih ranije citiranim aktima (načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku) koji ima za cilj pružiti zaštitu i  informacije o pravima u vezi s obradom Vaših osobnih podataka.

Voditelj zbirke osobnih podataka

EUROCOM d.o.o., Pod bregom 8, 10255 Donji Stupnik, MB 3889971, OIB 61781931283

Kontakt podaci izvršitelja obrade osobnih podataka

e-mail: marketing@eurocom.hr

Što je osobni podatak

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (dalje: Ispitanik); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Pojam obrade osobnih podataka

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

Društvo osobne podatke prikuplja izravno od Ispitanika, od trećih osoba temeljem druge pravne osnove te automatski posjetom mrežnim (web) stranicama Društva, aplikacijama i Web-shop portalu, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca. Ako su osobni podaci prikupljeni od trećih osoba, Ispitanik ima pravo biti informiran o identitetu tog izvora te, prema potrebi, pravo na informaciju o tome dolaze li njegovi osobni podaci iz javno dostupnih izvora, a sve u skladu s važećim propisima i uzimajući u obzir iznimke od obaveza informiranja.

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo, tablet ili mobitel, koja može biti dostavljena neposredno od strane web stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice koju posjetite od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su npr. preferirani jezik ili slične postavke. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući  i dio osobnih informacija. Te informacije mogu biti spremljene jedino ukoliko Vi to omogućite - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

Korištenje kolačića na www.eurocom.hr

Webstranica www.eurocom.hr koristi kolačiće kako bi omogućili bolje korisničko iskustvo. Kada koristite našu internetsku stranicu  možete također zaprimiti kolačić „treće strane“.

Webstranica www.eurocom.hr upotrebljava kolačiće u svrhu praćenja statističke posjećenosti web stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti web stranice i pri tom također koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.  www.eurocom.hr također upotrebljava kolačiće u svrhu oglašavanja proizvoda/usluga  poduzeća EUROCOM d.o.o.  i to na samoj web stranici, na prikazivačkim mrežama i kroz korištenje ponovnog marketinga na usluzi Google Analytics. Upotrebom kolačića dobavljači treće strane (uključujući i Google), u suradnji sa poduzećem EUROCOM d.o.o. , prikazuju oglase poduzeća EUROCOM d.o.o.  na web-lokacijama na cijelom internetu. Posebno ističemo da možete isključiti usluge Google Analytics za oglašavanje na prikazivačkoj mreži i prilagoditi oglase za Google prikazivačku mrežu pomoću alata Upravitelj postavki oglasa (http://www.google.com/settings/ads). Također, u svrhu planiranja objava sadržaja primjerenih Vašim interesima i budućih marketinških kampanja koristimo alat Google Analytics Demographics and Interest Reporting gdje možemo upotrebljavati podatke iz Googleova oglašavanja na temelju interesa ili podataka o publici treće strane (npr. dob, spol i interesi) na usluzi Google Analytics.  Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Društvene mreže

Društvene mreže također mogu postavljati kolačiće na Vaše računalo. To se događa na web stranicama koje Vam omogućavaju prijavu i registraciju preko računa društvenih mreža te ukoliko dijelite sadržaj web stranice na društvenim mrežama (npr. putem „Like“ gumba). Konkretni utjecaj na Vašu privatnost će se razlikovati od društvene mreže do društvenu mreže te ovisi o postavkama privatnosti koje ste izabrali na tim mrežama. Kako upravljati ovim kolačićima možete saznati na njihovim web stranicama.

Kako onemogućiti kolačiće?

Ukoliko želite možete onemogućiti spremanje kolačića na Vaše računalo, no blokiranje svih kolačića moglo bi imati negativan učinak na korištenje mnogih internetskih stranica, pa tako i ove. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem internetskome pregledniku. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu potrebno je ažurirati postavke svojeg internetskog preglednika (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite na svojem pregledniku odabirom izbornika za pomoć).

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića

Trenutno postoji nekoliko web-stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim web adresama:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.com/hr/

http://www.aboutads.info/choices/

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i/ili kupac i dalje može pregledavati web-stranice Društva. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju

Osobne podatke Društvo prikuplja radi personalizacije korisničkog iskustva (kako bi razumjelo načine na koje korisnici i/ili kupci koriste pružene usluge i upotrebljavaju mrežne (web) stranice Društva), radi poboljšanja web stranice Društva, radi povremenog slanja e-poruka (informacija o proizvodima, isključivo uz privolu korisnika i/ili kupca) te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Društva. Naveden podatke Društvo prikuplja podatke na temelju privole koju je dao korisnik i/ili kupac u jednu ili više točno određenih svrha.

Opseg osobnih podataka koje Društvo prikuplja ovise o vrsti usluge koju Društvo pruža svojim korisnicima i/ili kupcima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. Društvo neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

Newsletter (promidžba)

Kontakt podaci korisnika i/ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama Društva ako je korisnik i/ili kupac dao privolu za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes Društva za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika i/ili kupca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Društvo može koristi kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima i/ili kupcima  čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje promidžbenih obavijesti o svim proizvodima i uslugama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik i/ili kupac ne usprotivi takvoj obradi.

Kako bi korisnik i/ili kupac mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, neophodno je da Društvo koristi određene podatke korisnika i/ili kupaca za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se korisnik i/ili kupac izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu prijavu za obradu.

Na web stranicama www.eurocom.hr korisnik i/ili kupac ima mogućnost prijaviti se na našu mailing listu (newsletter). Prijavom na mailing listu korisnik daje suglasnost da se njegova e-mail adresa koristi u obradi osobnih podataka. Zbog potrebe usklađivanja poslovanja s ovom Politikom privatnosti potrebno je izvršiti novu prijavu na mailing listu Društva kako bi mogli dobivati personalizirane newslettere; korisnik i/ili kupac prijavom na mailing listu daje suglasnost za obradu danih osobnih podataka. Korisnik i/ili kupac se u svakom trenutku može odjaviti s personaliziranog newslettera. Odjava je moguća bilo kad i besplatna je.

Interne svrhe

Društvo koristi određene podatke korisnika i/ili kupaca isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika i/ili kupaca i/ili Društva. Primjerice, navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu kreiranja ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika i/ili kupaca, istraživanje i analizu tržišta.

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Vaši Osobni podaci bit će pohranjeni za vrijeme trajanja ugovornog odnosa s Društvom, odnosno za vrijeme dok postoji privola Ispitanika za obradu Osobnih podataka, te za vrijeme za koje je Društvo zakonski obvezano čuvati određene podatke, u kom slučaju neće biti omogućena aktivna obrada Osobnih podataka u druge svrhe, već samo njihovo čuvanje (arhiviranje) u zakonom propisane svrhe.

Prava korisnika/kupaca

Svaka osoba čije osobne podatke Društvo obrađuje ima pravo na pristup svim danim osobnim podacima, kao i na njihov ispravak i brisanje te ograničenje obrade i pravo na prenosivost podataka. Svaki Ispitanik Društva ima pravo naknadno povući prethodno danu privolu, uz napomenu da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Svaki Ispitanik Društva kao i osoba čije osobne podatke Društvo obrađuje je ovlašten podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka od strane Društva kao voditelja obrade nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se osobni podaci obrađuju

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca Društvo obrađuje u Republici Hrvatskoj.

Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećima

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca Društvo prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:

a) privole korisnika i/ili kupca;

b) radi ispunjenja zakonskih obveza Društva;

c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika i/ili kupaca.

Isključenje odgovornosti

Društvo ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati za Ispitanika jer je Društvu dostavio pogrešne, lažne, nepotpune ili neažurne podatke koji se odnose na Ispitanika, korisnika i/ili kupca.

Društvo ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati Ispitaniku jer su se s njegovim podacima bez izričite suglasnosti ili dozvole Društva i usprkos uobičajenoj pažljivosti Društva upoznale ili ih dobile ili promijenile ili na neki drugi način obradile neovlaštene treće osobe.

Društvo ni u jednom slučaju, čak i ako nije primjenjivao uobičajenu pažnju, ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati za Ispitanika, korisnika i/ili kupca zbog slučajeva iz prethodnog stavka ove točke ako je takav slučaj posljedica činjenice da isti nije pažljivo čuvao podatke koji su potrebni za pristup određenim dijelovima web-mjesta (korisničko ime i lozinka). Korisnik i/ili kupac je isključivo sam odgovoran za čuvanje podataka potrebnih za pristup određenim dijelovima web-mjesta (korisničko ime i lozinka).

O svakoj sumnji na zlouporabu svojih osobnih podataka ili podataka potrebnih za pristup određenim dijelovima web-mjesta (korisničko ime i lozinka) ili u slučaju sumnje na neovlašten upoznavanje s tim podacima, korisnik i/ili kupac je dužan odmah obavijestiti Društvo.

Kada je između Društva i korisnika i/ili kupca uspostavljen ugovorni odnos, u svakom slučaju za isključivanje i ograničavanje odgovornosti Društva vrijede odredbe koje reguliraju taj odnos (ugovor, opći uvjeti i sl.).

Kako ostvariti svoja prava i kome se obratiti

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane Društva, korisnici i/ili kupci se mogu obratiti izvršitelju obrade osobnih podataka putem elektroničke pošte na e-mail adresu navedenu u ovoj Politici o zaštiti privatnosti ili pisanim putem na sljedeću adresu:

EUROCOM d.o.o.

n/r Izvršitelj obrade osobnih podataka

Pod bregom 8, 10 255 Donji Stupnik

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti

Ova Pravila zaštite privatnosti ažurirana su dana 25.05.2018. godine. i stupaju na snagu s tim datumom.

Društvo zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku zbog izmjena zakona ili načina poslovanja koji utječe na zaštitu osobnih podataka.

Društvo se obvezuje sve izmjene bez odgađana objaviti na svojim web stranicama te će se smatrati da kupci i/ili korisnici prihvaćaju uvjete Politike s prvom uporabom web stranica Društva nakon izmjena.

 

Pod bregom 8, svibanj 2018. godine.

EUROCOM d.o.o.