Pentel - Eurocom
Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Pentel

Jedno od najpoznatijih imena u svijetu pisaćeg programa. Japanska tvrtka osnovana 1946. godine spoj je japanske kvalitete i europskog dizajna. Pentel tvrtka broji najviše inovacija i patenata u svijetu pisala, a jedna od njih je i prva tehnička olovka iz 1960. godine.