Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Parker

PARKER – je američka kompanija započela sa proizvodnjom pisaćeg programa daleke 1888. godine. Prvo proizvedeno pisalo bilo je nalivpero, a najpopularnija Parker pisala Jotter i Vector kao dio ponude mogu se pronaći u Eurocom prodajnom asortimanu.

1