Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Osnovni podaci

 

Tvrtka: Eurocom d.o.o. za promet roba i usluga

Sjedište i adresa: Donji stupnik, Pod bregom 8 (Zagreb)

Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Članovi Uprave: Davor Herceg i Drago Martinjak

OIB: 61781931283

Telefon: 01 6529 666

Telefaks: 01 6529 149

E-mail: eurocom@eurocom.hr

Web adresa: www.eurocom.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem

Tt-15/30823-2 

Matični broj subjekta: 080197183

Temeljni kapital društva iznosi: 6.858.100,00 kn i uplaćen je u cijelosti

Transakcijski računi:

  • HR0423300031152464488 SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d.
  • HR4023600001102042549 ZAGREBAČKA BANKA d.d.
  • HR5624840081100224654 RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.