Osnovni podaci - Eurocom
Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Osnovni podaci

 
 
Tvrtka:
Eurocom d.o.o. za promet roba i usluga
 
Sjedište i adresa:
Donji stupnik, Pod bregom 8 (Zagreb)
 
Pravni oblik:
Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
 
Članovi Uprave:
Davor Herceg i Drago Martinjak
 
OIB: 61781931283
Telefon: 01 6529 666
Telefaks: 01 6529 149
E-mail: eurocom@eurocom.hr
Web adresa: www.eurocom.hr
 
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-15/30823-2 
 
Matični broj subjekta: 080197183
 
Temeljni kapital društva iznosi: 6.858.100,00 kn i uplaćen je u cijelosti
 
Transakcijski računi:
HR3524070001100490128 OTP BANKA d.d.
HR4023600001102042549 ZAGREBAČKA BANKA d.d.
HR5624840081100224654 RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.