Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Obavijest o godišnjoj inventuri 2020

Obavijest o godišnjoj inventuri 2020

Poštovani,

ovim putem Vas obavještavamo da će redovita godišnja inventura u Poslovnicama Osijek, Rijeka Split odrađivati od 25. - 29. siječnja 2020. Zadnji dan isporuke prije inventure bit će petak 24.01.2020. (za narudžbe zaprimljene zaključno sa 22.01.2020.), a s isporukama nakon inventure krećemo od 30.01.2020., sukcesivno, redoslijedom primitaka narudžbi.

Inventura će se u centrali u Donjem Stupniku odvijati u periodu od 1. – 9. veljače 2019. Zadnji dan isporuke prije inventure bit će petak 31.01.2020. (za narudžbe zaprimljene zaključno sa 29.01.2020.), a s isporukama nakon inventure krećemo od 10.02.2020. godine, sukcesivno, redoslijedom primitaka narudžbi.

U navedenim terminima nećemo biti u mogućnosti isporučivati robu. Molimo Vas da to uzmete u obzir i naručite dovoljne količine robe potrebne za taj period.

 

U nadi Vašeg razumijevanja, te da ćemo i u narednoj godini našu dosadašnju dobru suradnju unaprijediti na obostrano zadovoljstvo i korist, srdačno Vas pozdravljamo.
Vaš Eurocom d.o.o.