Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Ethno Croatia Pentel Tradio

Dekorativna gel olovka Ethno Croatia Pentel Tradio - originalan uporabni proizvod (suvenir) s ciljem očuvanja i predstavljanja bogatog kulturnog nalijeđa Hrvatske. Dizajn je inspiriran tradicijskim rukotvorinama. Prelistajte katalog i upoznajte raznolikost dekoracija koje su kraslie narodno ruho naših starih!