Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Notes TOTO MINI 9x14

Preporučljiv za foliotisak, sitotisak i digitalni tisak.


KNJIŽNI BLOK: format: 9 x 14 cm; opseg: 192 str.;
sadržaj: osobni podaci i crtovlje; tisak: u 1 boji na krem papiru gramature 80 g/m²; zaobljeni kutovi.
KORICE: korica je izrađena od materijala koji je preporučljiv za foliotisak, sitotisak i digitalni tisak; zaobljeni kutovi; gumice i pokazne vrpce u bojama korice.

P20