Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr
Proizvođač: PROMO

Karte igraće Aruba za Poker, Blackjack, Solitaire, recikl. papir, 54kom P1/200

Šifra: 238735-EC

Igraće karte od recikliranog papira


U pamučnoj vrećici s uzicom
15 x 5 x 3 cm

Možda vas zanima: