Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Karbon vraća život šumi

Karbon vraća život šumi

Karbon podržao najveće volontersko pošumljavanje opožarenih područja ikad organizirano u Hrvatskoj.

U sklopu kampanje Boranka, od ostataka izgorenih stabala prikupljenih na požarištima u Dalmaciji izradili smo Boralice – Karbon pastele kojima će svatko moći nacrtati svoje drvce, dati mu ime i zasaditi ga putem aplikacije u virtualnu šumu. Za svako drvce nacrtano boralicom, volonteri iz saveza izviđača i hrvatskih šuma zasadit će pravu sadnicu.

Donaciju možete izvršiti i uplatom bilo kojeg iznosa na HR5624070001100022695 te na taj način pomoći pošumljavanju!

Savez izviđača Hrvatske, Hrvatske šume i Hrvatska gorska služba spašavanja pokreću kampanju Boranka, a pošumljavanje opožarenih područja provodit će se u listopadu i studenom, kada će svaki vikend 100 tinjak volontera saditi sadnice.

Prva zasađena stabla u Dalmaciji.

 

 

Kutijice s boralicama (Karbon pastele) moći će se pronaći priložene uz 24sata u petak, 14.9.2018.

"U velikim požarima, koji sve češće haraju hrvatskom obalom i priobaljem, stradavaju izrazito velike površine šuma. Vatrene stihije iza sebe ostavljaju pustoš s katastrofalnim prirodnim posljedicama. Priroda je nemoćna sama se obraniti i brzo obnoviti te joj je zato potrebna naša pomoć. Pomoć da na opustošeno crno zgarište vratimo život obojen u zeleno. Od 3. rujna ove godine će se donacijama, a i samom sadnjom, u kampanju pošumljavanja moći priključiti i svi zainteresirani građani."
 

 

Vrijeme je da pružimo ruku prirodi i zajedno zazelenimo požarišta Dalmacije. Podrži najveće volontersko pošumljavanje opožarenih područja u Hrvatskoj www.boranka.hr