Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Karbon promotivni paketi

Karbon promotivni paketi

Nagradna igra Karbon

 

Karbon promotivne pakete osvojili su:

1. paket osvaja: Eva Tambača, 8 godina

2. paket osvaja: Emili Vuljar, 5 godina 

3. paket osvaja: Lena Grozdić, 9 godina

 

Čestitamo sretnim dobitnicima, Karbon promo pakete šaljemo na kućnu adresu!