Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Karbon 2019.

Nekoliko desetljeća proizvodno - tržišnog iskustva, znanja i tradicije ugrađeni su u Karbon proizvode koji su prilagođeni potrebama i edukaciji likovnog obrazovanja u predškolskom odgoju i školama, te za hobi i profesionalno slikarstvo.