Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr
Proizvođač: CASIO

Kalkulator CASIO FX-82 MS-SA-EH-D (240 fun.10+2,2-red d. bls P10/40

Šifra: 12734-EC