Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Izložba "Boranka u Botaničaru"

Izložba "Boranka u Botaničaru"

Kako su bojice dale život šumi u Botaničaru?

Izložba „Boranka u Botaničaru“ posvećena je dosad najvećoj akciji volonterskog pošumljavanja opožarenih područja Dalmacije u sklopu kampanje Boranka pokrenutu od strane Hrvatskog saveza izviđača
 
Od stabala izgorenih borova proizvedene su bojice – pastele u pogonu Karbona s otoka Korčule koje su korištene prilikom stvaranja novih likovnih djela. 
 

Izložba je dobrotvorno-prodajnog karaktera, a cilj je prodajom umjetničkih radova povećavati broj živih sadnica na opožarenim područjima. Simbolički, iz spaljenog drveta preslikanog na papiru nastat će novi život. Boranka u Botaničaru jedina je likovna izložba koja vraća život iz pepela. 

 
Mjesto: Botaničar, Trg Marka Marulića 6
Datum: od 15. do 25. studenoga 2018.
 
Izložba će objediniti 30 radova kroz koje će svaki pojedini autor prikazati svoju interpretaciju šume, kao i života koji u njoj obitava kako bi potpomogli kampanji Boranka u njenom cilju, a to je pošumiti opožarena područja Dalmacije.
 
Na izložbi će biti zastupljeno ukupno 15 autora: Marija Čingel, Tea Pranjić, Ana Guberina, Milo Sakač, Goranka Politeo, Morana Jugović, Martina Majcen, Lora Elezović, Iva Ćurić, Tomislav Tomić, Danijel Srdarev, Cella Anita Celić, Ida Ister, Klasja Habjan i Filip Pomykalo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESS CLIPPING: