Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Industrijska kreda za kožu KARBON

Kvalitetna industrijska kreda za kožu.


Značajke:

  • za pisanje i označavanje po prirodnoj koži

 

 

Možda vas zanima: