Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr
Proizvođač: TRENDHAUS

Igra ABC CHAMPIONS magneti za računanje P12/96

Šifra: 241674-EC

Učenje aritmetike je dječja igra!


Uz ovaj majstor brojeva napravljen od šarenih magnetskih pojedinačnih elemenata, računanje i vježbanje je dječja igra. Okretanjem 6 pojedinačnih elemenata uvijek se mogu sastaviti novi aritmetički zadaci i izračunati rezultati. Gumbi na pojedinačnim diskovima olakšavaju popravljanje zadatka i rješenja. Idealno za učenje i praćenje u igri, kao i za samostalno vježbanje.

Duljina cca. 6,0 cm , Ø cca. 3,0 cm