Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Fascikl pvc CLIP mehanika A4 OPTIMA

Fascikl PVC s CLIP mehanikom OPTIMA


Fascikl Optima.

Format: A4

Kapacitet: 30 listova

Boja: zelena, žuta, bijela, crvena, plava

Pakiranje: 12 fascikala u omotu