Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Ethno Croatia u Poljskoj sa Ekonomskom školom Vukovar

Ethno Croatia u Poljskoj sa Ekonomskom školom Vukovar

Učenici Ekonomske škole Vukovar su u sklopu Erasmus+ programa posjetili školu u Poljskoj.

Uz Hrvatske učenike program Erasmus+ uključuje i učenike iz Portugala, Latvije, Poljske i Njemačke. Učenici iz Ekonomske škole Vukovar su 30.11.2019. imali priliku priliku posjetiti Poljsku, iskusiti različite kulture i predstaviti vlastitu kulturu i tradiciju.

Kako se Ethno Croatia našla u ovoj priči?

Običaj tijekom ovakvih projekata je domaćinima donijeti neku sitnicu koja bi predstavljala Hrvatsku. Brend Ethno Croatia odazvao se pozivu na donaciju te su magneti i označivači stranica otputovali, zajedno sa učenicima i učiteljicom Teom Maksimović, u malo mjesto pokraj Varšave imena Ożarow Mazowiecki i školu Pallotti.

Tema programa bila je "Naši talenti"

Cilj samog programa je razmjena kulturoloških utjecaja i iskustava te su učenici odabrali jedan dio kulture koji su predstavili. Aktivnosti tijekom programa uključivale su:

  • zajedničko gledanje filma u kojima su učenici intervjuirali svoje bake i djedove
  • igranje integracijskih igara
  • izlet u etno selo Thorn
  • izlet u Znanstveni centar Kopernik
  • boravak u obitelj djeteta-domaćina
  • obilazak Varšave

Volontiranje

Učenici su dio većeg društvenog projekta, gdje najprije u svojoj matičnoj zemlji biraju neki volonterski angažman a, zatim taj volonterski rad predstavljaju u zemlji u kojoj su na putovanju. Na samom putovanju također imaju neki volonterski projekt.

Ekonomska škola Vukovar odabrala je azil za pse, a u Poljskoj su sudjelovali u aktivnostima u domu za starije i nemoćne.