Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Corvina

CORVINA - poznati je talijanski brand kemijskih olovaka, nastao u Torinu 1965. godine. U ponudi su i druge vrste uredskih pisala: tehničke olovke, signiri i markeri.

1