Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr
Proizvođač: KARBON

Bojanka za djecu A5 Karbon s naljepnicama

Šifra: 240022-EC


Bojanka A5, 24 stranice (140 g papir) + 2 stranice naljepnica, korice 240 g sjajni plastifikat