Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Blok za bilješke A6

Blok za bilješke bez naslovnice.


Format: 

  A6   Diktando - crte
  A6   Karo - kvadrati
  A6   Bianco - bez crta

 

Broj listova: 50

Gramatura papira: 70g/m2

Pakiranje: 10/160 kom transportno pakiranje