Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Blok Optima P10/100

Blok za bilješke Optima.


Format: 

  blok 2    Karo - kvadrati   70 x 110mm
  blok 3    Karo - kvadrati   80 x 132mm
  blok 4   Karo - kvadrati   93 x 146mm
  blok 5   Karo - kvadrati   116 x 174mm

 

Korice: lakirane

Broj listova: 50

Gramatura papira: 70g/m2

Pakiranje: 10 kom u omotu

                   100 kom transportno pakiranje