Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Blok Mont Blanc A5 Pigna P10/120

Blok za bilješke MONT BLANC.


Blok Mont Blanc A5.

Format: 

  A5    Diktando - crte
  A5   Karo - kvadrati
  A5   Bianco - bez crta

 

Broj listova: 70

Gramatura papira: 70g/m2

Pakiranje: 10 kom u omotu

                   60 kom transportno pakiranje