Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr
Proizvođač: Optimum

Art Karton Ris A4, 50 listova (5x10 boja), 250 g

Šifra: 235098-EC


Značajke:  

  • Art karton A4 format
  • 50 listova (5 x 10 boja) 
  • 250 g