Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr
Proizvođač: Optimum

Art Karton Ris A4, 10 listova (10 boja), 250 g P80 (29964)

Šifra: 235099-EC


Značajke: 

 

  • A4 format 
  • 50 listova (5 x 10 boja) 
  • 250 g 

Pakrianje: 80 kom transportno pakiranje