Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

Registracija

Prvi puta kupujete na webshopu. Molimo registrirajte se.

Možete se registrirati isključivo kao pravna osoba (tvrtka).

Pročitao/la sam politiku privatnosti i suglasan sam s njom u potpunosti.

Cijenimo Vašu privatnost i pridajemo osobiti značaj zaštiti Vaših osobnih podataka. Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo u svrhu kvalitetnog pružanja naših usluga, na zakonit, pošten i transparentan način. Obrađujemo samo one podatke koji su nužni za pružanje pojedine usluge, vodeći računa o njihovoj primjerenoj zaštiti.


Prijava

Prijavite se sa vašim podacima koje ste dobili nakon registracije na web shopu.