Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr

PRIJAVAPOSTOJEĆI KORISNICI

Zbog nadogradnje Eurocom sustava molim vas da napravite sljedeće:

  • 1. Kliknite na link OVDJE
  • 2. Pod sekcijom "Zaboravili ste lozinku" unesite email pod kojim ste prijavljeni na Eurocom webshop
  • 3. Provjerite svoj e-mail sandučić i kliknite na link gdje ćete postaviti vlastitu *lozinku po izboru
  • 4. Prijavite se na Eurocom webshop s vašim emailom i novo kreiranom lozinkom.

Ukoliko trebate pomoć molimo vas da se obratite na marketing@eurocom.hr
*Lozinku kreirate sami neovisno o Eurocomu.