Prijava/registracija korisnika
Imate pitanja ili trebate pomoć? 01 6529 666 eurocom@eurocom.hr
Proizvođač: ARK

Abakus ARK crveni/plavi P144

Šifra: 237204-EC

Didaktičke igre koje su važne za razvoj i učenje djeteta


Pomoću abakusa djeca kroz igru lakše shvaćaju matematiku. Također djeca usvajaju pojam količine što je u matematici važno.